โครงการ ต้นสน ปาร์ค วิว
ที่ตั้งโครงการ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พื้นที่ (ตร.ม.)
สินค้าที่ติดตั้ง Primiproof PX
ปี 2019