โครงการ อาคารคลังยา
ที่ตั้งโครงการ Bangkok, Thailand
พื้นที่ (ตร.ม.) 1,000
สินค้าที่ติดตั้ง Prime Epoxol Design
ปี 2019