โครงการ Kempenski Residence
ที่ตั้งโครงการ Bangkok, Thailand
พื้นที่ (ตร.ม.) 3,000
สินค้าที่ติดตั้ง Primiproof Cem1
Primiproof Cem3
Primiproof RD UVR
ปี 2020