งานเคลือบผิวหลังคาเมทัลชีท และหลังคาคอนกรีตด้วยโพลียูเรียชนิดพ่น สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่หลังคา 60,000 ตร.ม. ของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย สินค้าที่ใช้ได้แก่ Nukote ST ซึ่งเป็นโพลียูเรียชนิดพ่นที่ผ่านการทดสอบ fire rated class A สำหรับงานเคลือบผิวหลังคา ตามข้อกำหนดหลักของเจ้าของโครงการ พื้นที่ที่ทำงานครอบคลุมส่วนการผลิต อาคารสาธารูปโภค และสำนักงาน ด้วยประสบการณ์การติดตั้งวัสดุโพลียูเรียที่เชี่ยวชาญ และสินค้าที่ได้คุณภาพ โครงการนี้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด และหลังคาที่ได้รับการพ่นด้วยโพลียูเรียดูใหม่ และมีคุณสมบัติกันซึม และกันการกัดกร่อนได้ดี สามารถยืดอายุการใช้งานหลังคาไปได้อีกมากกว่า 20 ปี

โครงการ เคลือบผิวหลังคาโรงงานด้วยโพลียูเรียชนิดพ่น
ที่ตั้งโครงการ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
พื้นที่ (ตร.ม.) หลังคาเมทัลชีท 58,000 ตารางเมตร และ
หลังคาคอนกรีต 2,000 ตารางเมตร
สินค้าที่ติดตั้ง Nukote ST โพลียูเรียความหนา 1.5 มม บริเวณหลังคาเมทัลชีท และ
Nukote ST โพลียูเรียความหนา 2.0 มม บริเวณหลังคาคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2560