โครงการ โครงการ HC Villa
ที่ตั้งโครงการ Bangkok, Thailand
พื้นที่ (ตร.ม.) 3,600
สินค้าที่ติดตั้ง Primifloor RD UVR : Pure Polyurethane Coating
Primifloor P401 : Pure Polyurethane Coating
ปี 2020