โครงการ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ
ที่ตั้งโครงการ จ.นครราชสีมา ประเทศไทย
พื้นที่ (ตร.ม.) 454,072.68 Sq.M.
สินค้าที่ติดตั้ง Primiproof PSN UT
Geotextile (แบบความหนาแน่นสูง)
แผ่นยึด Primal Disk (PVC)
Primal PSN Anchor
ปี 2021