โครงการ โรงแรม คลิมพ์ตัน มาลัย
ที่ตั้งโครงการ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พื้นที่ (ตร.ม.) 4,400
สินค้าที่ติดตั้ง Primifloor PGuard
Primifloor P401
Primifloor Cem3 (Clear)
Primifloor Cem1S
Prime Neoroof
Primiproof PX S (Special Black Color)
ปี 2020