โครงการ IDEO Condominium Sukhumvit 93
ที่ตั้งโครงการ Bangkok, Thailand
พื้นที่ (ตร.ม.) 950
สินค้าที่ติดตั้ง Primifloor RD UVR
ปี 2018